Een lijst met veel gebruikte termen op het gebied van cryptovaluta en alles wat daarmee te maken heeft.

Address 
Een rekening waarop je kunt ontvangen en bewaren. Het is vaak een lange tekenreeks waarvan de opbouw verschilt per blockchain. Het is het enige wat u aan anderen hoeft te geven om hen in staat te stellen betalingen via Bitcoin aan u te sturen. Een belangrijk verschil is echter dat elk adres slechts één keer voor één transactie dient te worden gebruikt

Airdrop 
Het verspreiden van een munt of token onder zoveel mogelijk mensen, vaak gratis of in ruil voor het geven van wat publiciteit. Het doel is om mensen te betrekken en een community op te bouwen. 

Algoritme
In de blockchainwereld worden allerlei soorten algoritmen gebruikt. Bijvoorbeeld voor het berekenen van hashes die dienen als handtekening bij een transactie. Ieder algoritme heeft z'n eigen kenmerken, zoals geschiktheid voor GPU, ASIC of CPU. 

Altcoin 
Alle munten of tokens die geen bitcoin zijn. 

AML 
Anti Money Laundering. Wetten die bedoeld zijn om witwassen van geld tegen te gaan. 

ANN
Announcement. De eerste kennisgeving van het bestaan van een project, vaak op het forum bitcointalk.org. Hierin worden de principes van het project gedeeld, soms met verwijzing naar whitepaper of website. 

Arbitrage 
Als een munt op meerdere exchanges verhandeld wordt, dan kan er een verschil ontstaan tussen de koersen op de verschillende exchanges. Dit verschil benutten door op de ene exchange te kopen en de andere te verkopen heet arbitrage. 

ASIC 
Een chip die specifiek ontworpen en gemaakt is voor het doen van de berekeningen die nodig zijn voor mining van een bepaalde groep munten. Sommige blockchains gebruiken een algoritme waar (nog) geen ASICs voor gemaakt kunnen worden. 

Bagholder
Hold a bag of coin. Veel van een bepaalde munt of token in bezit hebben. 

Bearish
Een bear (beer) verwacht dat de prijs gaat dalen. Een bear-markt laat een dalende trend zien. Nieuws of ontwikkelingen die een negatieve invloed hebben op de prijs, noemen we bearish. Is het tegenovergestelde van Bullish (stier). Ezelsbruggetje: een beer slaat met zijn klauw omlaag en een stier duwt zijn kop omhoog. 

Bit
Bit is een algemene eenheid dat wordt gebruikt om een sub-eenheid van één bitcoin aan te duiden. 1.000.000 bits staat gelijk aan 1 bitcoin (BTC). Deze eenheid is gewoonlijk geschikter voor prijsaanduidingen, goederen en diensten.

Block 
Een blockchain bestaat uit blocks. Elk block bevat een aantal transacties die zijn gecontroleerd en gebundeld door het netwerk. Ook is er een verwijzing naar het vorige block dat gecontroleerd is. Een keten van blocks - blockchain. Gemiddeld wordt elke 10 minuten een block toegevoegd aan de blockchain - en daarmee een pakket transacties bevestigd - door middel van mining.

Block explorer 
Bijna elke blockchain heeft een explorer, een site waarop je blocks en transacties kunt bekijken en doorzoeken. Het maakt het openbare grootboek voor iedereen inzichtelijk. 

Block height 
De identificatie van een block. Een getal dat aangeeft op welke plek een block komt in de blockchain. Het eerste block heeft height 0, het volgende 1, enzovoort. 

Block reward 
Het aantal munten dat als beloning gegeven wordt aan de deelnemer die een block als eerste volgens de regels publiceert. Het bestaat uit de block subsidy en de transactiekosten die deelnemers betalen. 

Block subsidy 
Het aantal nieuwe munten dat in een block in omloop wordt gebracht als onderdeel van de block reward. Het beloont miners voor het beveiligen van het netwerk zolang de transactiekosten nog onvoldoende zijn. 

Block time 
De tijd tussen twee opeenvolgende blocks. Vaak tussen 1 en 10 minuten. Hoe lager de block time, hoe sneller een transactie bevestigd is door het netwerk. Bij proof-of-work wordt de block time constand gehouden door de moeilijkheidsgraad bij elk block aan te passen aan de hash rate van het netwerk. 

Blockchain 
Een publiek en chronologisch logboek van alle transacties. Niemand is de baas van een blockchain, de deelnemers van het netwerk controleren en bevestigen de transacties. De transacties zijn gegroepeerd in blocks, vandaar de naam. 

BTC
BTC wordt gebruikt om één bitcoin aan te duiden.

BTFD 
Buy the fucking dip. Als anderen vanuit angst (FUD) verkopen, dan kan het een ideaal moment zijn om juist te kopen. 

Bullish 
Een bull (stier) verwacht dat de prijs gaat stijgen. Een bull-markt laat een stijgende trend zien. Nieuws of ontwikkelingen die een positieve invloed hebben op de prijs, noemen we bullish. Ezelsbruggetje: een beer slaat met zijn klauw omlaag en een stier duwt zijn kop omhoog.

Buy wall 
De meeste orderboeken van exchanges bevatten een zogenaamde 'depth chart'. Daar zie je een grafische representatie van de huidige koop- en verkooporders. Een buy wall is de representatie van een grote kooporder die wacht om gevuld te worden. Vaak is zo'n order zichtbaar als een verticale lijn - de buy wall. 

Charlie Lee 
De maker van Litecoin 

Circulating supply 
Het aantal munten of tokens dat op dit moment in omloop is. Dit aantal kan groter worden door bijvoorbeeld de beloning voor mining of door verdere uitgifte van een token. Het aantal kan kleiner worden door bijvoorbeeld een token burn. 

Confirmation 
Elk block bevat een verwijzing naar het vorige block, en bevestigt daarmee dat het netwerk het vorige block ook echt geaccepteerd heeft. Elk volgend block heet daarom ook wel een bevestiging (confirmation). Als er 20 blocks op een bepaald block volgen, heeft dat block 20 confirmations. 

Consensus 
Het netwerk als geheel moet consensus bereiken over welke transacties daadwerkelijke kloppen, zonder dat een minderheid zijn zin kan doordrijven. Er zijn verschillende consensus-algoritmen, zoals proof-of-work en proof-of-stake. 

Cost averaging 
Als de koers daalt nadat je een aankoop hebt gedaan, dan kun je daarna wat bijkopen om de gemiddelde aanschafprijs te verlagen. Dat heet cost averaging, en zorgt voor een grotere winst per eenheid als de koers later stijgt. 

Cryptocurrency 
Verzamelnaam voor alle munten en tokens waarvan de integriteit wordt bewaakt door een gedecentraliseerd op cryptografie gebaseerd systeem, zoals een blockchain. 

Cryptografie
Cryptografie is de tak van wiskunde die zorgt voor wiskundig bewezen beveiliging. Winkels en banken gebruiken cryptografie om hun transacties via internet te beveiligen. In het geval van Bitcoin wordt cryptografie gebruikt om te zorgen dat niemand geld kan uitgeven uit andermans portemonnee (wallet) en om te voorkomen dat iemand de integriteit van de blockchain kan aantasten. 

DAPP 
Een distributed app. Een applicatie waarvan de code bestaat uit smart contracts. Die code wordt decentraal uitgevoerd door de nodes van de blockchain, en dus niet door een centrale server. 

Death cross 
Bij de "death cross" kijken we naar een kruising tussen twee "moving averages", één op lange en één op korte termijn, traditioneel 200 en 50 dagen. In een stijgende markt is het gemiddelde op korte termijn hoger dan het gemiddelde op lange termijn. Als het gemiddelde op korte termijn onder het gemiddelde op lange termijn daalt (en dus de lijnen elkaar kruisen) dan bevestigt het een "trend reversal", we verlaten een bull market voor een bear market. 

Decentralized 
Gedecentraliseerd. Er is geen centrale autoriteit, niemand is de baas van het netwerk. Het netwerk bestaat omdat er veel deelnemers zijn en de zeggenschap verspreid is over die deelnemers. 

DEX 
Een decentralized exchange. Een handelsplatform waarop handelaars direct met elkaar handelen, zonder tussenkomst van een centrale partij waarbij je je geld moet deponeren. 

Difficulty 
Bij mining moet het geleverde werk aan een bepaalde moeilijkheidsgraad voldoen, de zgn difficulty. Deze wordt door het netwerk bij elk block opnieuw vastgesteld om de block time constant te houden. 

Distributed ledger 
Gedistribueerd grootboek. Een blockchain is een grootboek, een administratie van transacties, die niet op één centrale plaats staat, maar verdeeld is over een groot netwerk van deelnemers die het grootboek controleren. 

Double spending 
Een goed werkende blockchain voorkomt dat iemand zijn geld twee keer kan uitgeven. De deelnemers moeten daarom de transacties controleren voordat ze die accepteren. 

DYOR 
Do Your Own Research. “Het is jouw geld, dus jij moet zelf onderzoeken waarom je ergens in investeert”.  

ERC-20 
Een standaard voor tokens op het Ethereum-netwerk. Veel ICO's gebruiken ERC-20 tokens. 

ETH 
Afkorting voor Ether, de munteenheid van het Ethereum-netwerk. 

Exchange 
Een beurs waarop munten en tokens verhandeld worden. Projecten willen graag snel op de grote exchanges verhandelbaar zijn, omdat dan meer mensen toegang hebben tot hun munten of tokens. 

Fiat currency 
Het normale geld, zoals euro's en dollars. Fiat-geld is geld waarbij de waarde gebaseerd is op het vertrouwen dat mensen hebben in centrale banken en overheden. 

Flippening 
Het moment waarop een andere cryptovaluta groter wordt dan Bitcoin in marktcapitalisatie. 

FOMO 
Fear of Missing Out. Kan gelden voor een specifiek project of voor de crypto-markt in het geheel. Het gevoel dat iedereen meedoet, dat je de boot mist. De koers stijgt zonder fundamentele of technische reden. Veel gebruikte term. 

Forging 
Alternatief Proof-of-Stake proces, waarbij de miner niet wordt beloond met een block reward. In plaats daarvan mag hij als beloning de transactiekosten houden. 

Fork 
Het splitsen van een blockchain in twee afzonderlijke blockchains. Ze delen de historie tot de splitsing, daarna worden het afzonderlijke netwerken. Een fork is nodig bij een grote wijziging van de regels of structuur van een blockchain. Soms gaat maar één van de twee nieuwe takken verder omdat het hele netwerk de nieuwe regels accepteert. 

FUD 
Fear, Uncertainty, Doubt. Kan gelden voor een specifiek project of voor de crypto-markt in het geheel. De angst, onzekerheid of twijfel komt vaak voort uit geruchten en speculatie, en zorgt ervoor dat mensen verkopen of nog niet kopen. De koers daalt zonder fundamentele of technische reden. 

Fundamentele analyse 
Onderzoek naar een project of organisatie om te bepalen of je wilt investeren. Is het fundament goed dan is het project misschien ondergewaardeerd (en andersom natuurlijk)

Gas 
Een smart contract heeft rekentijd nodig van de nodes die de code uitvoeren. De vergoeding die ze daarvoor krijgen noemen we gas (brandstof). Hoe meer rekentijd het kost, hoe meer gas nodig is. 

Gas price 
Hoeveel ETH per eenheid gas je wilt betalen voor een transactie. Als je meer wilt betalen, zal je transactie eerder worden uitgevoerd, maar ook meer kosten. Wordt vaak uitgedrukt in gwei. 

Genesis block 
Het eerste block in de blockchain. Deze wordt gemaakt door de ontwikkelaars en bevat soms een idealistische boodschap of levert een grote beloning op die door de ontwikkelaars gebruikt wordt om het project te financieren. 

Golden cross 
Bij de "golden cross" kijken we naar een kruising tussen twee "moving averages", één op lange en één op korte termijn, traditioneel 200 en 50 dagen. In een dalende markt is het gemiddelde op korte termijn lager dan het gemiddelde op lange termijn. Als het gemiddelde op korte termijn boven het gemiddelde op lange termijn stijgt (en dus de lijnen elkaar kruisen) dan bevestigt het een "trend reversal", we verlaten een bear market voor een bull market. 

GPU 
De chip op een videokaart. Sommige mining-algoritmen kunnen snel en efficient worden uitgerekend door GPU's. Mining rigs bestaan vaak uit een aantal GPU's die het werk doen. 

Gwei 
Een eenheid van ETH. 1 ETH = 10^9 = 1.000.000.000 Gwei. 

Halving 
Bij veel blockchains neemt de beloning per block af naarmate de tijd vordert. Bij bitcoin wordt de beloning elke 210.000 bocks gehalveerd. Dat moment vindt de "halving" plaats. 

Hard cap 
Het maximale bedrag dat men met de ICO wil ophalen. Als dit bereikt wordt, dan eindigt de ICO. Alle voor de ICO bestemde munten of tokens zijn dan uitgegeven. 

Hash 
Een controlegetal van een verzameling gegevens, met een vaste lengte. Een block bevat bijvoorbeeld de hash van de transacties in dat block. Vanuit de hash zijn de originele gegevens niet af te leiden. Er zijn verschillende hashing algoritmes, zoals SHA256 en Scrypt. 

Hashrate 
Het aantal hashes dat een deelnemer (of het hele netwerk) per seconde kan berekenen. De hashsnelheid oftewel hash rate is de maat voor de totale rekenkracht van het Bitcoin-netwerk. Om veiligheidsredenen moet het Bitcoin-netwerk steeds intensieve wiskundige bewerkingen blijven uitvoeren. Als het netwerk bijvoorbeeld een hashsnelheid van 10 TH/s bereikt, betekent dat dat het 10 biljoen (ten trillion, 10.000.000.000.000) berekeningen per seconde kan maken.

HODL 
Een verbastering van "hold", wat "(vast)houden" betekent. Een handelsstrategie waarbij je een munt koopt om 'm lange tijd te houden. Je speculeert op een grote waardestijging op lange termijn. Waar komt dit vandaan?  Op 18 december 2013 wordt er door gebruiker GameKyuubi op bitcointalk.org gepost:”I AM HODLING”. Andere gebruikers vroegen zich af: wat betekent HODL dan? Hij gaf met zijn post aan dat hij geen daytrader meer wilde zijn, maar zijn Bitcoin wilde “holden” oftewel “houden”. Op het moment van posten maakt hij een typefout ( volgens geruchten omdat hij aangeschoten was).

ICO 
Initial Coin Offering. Een manier om een munt of token in roulatie te brengen, door 'm voor een bepaalde periode te verkopen. 

Immutability 
Iets wat eenmaal geschreven is, kan niet meer worden gewijzigd. Een blockchain is immutable, omdat een geaccepteerd en bevestigd block niet meer kan worden aangepast. Censuur is dus niet mogelijk 

KYC 
Know Your Customer. Wetten die organisaties verplichten om gegevens bij te houden van hun klanten. Bedoeld om illegale activiteiten te beperken. 

Lightning network 
Een netwerk waarmee transacties kunnen worden gedaan buiten de blockchain om. Deze transacties zijn snel en goedkoop, zonder dat de veiligheid die de blockchain biedt wordt opgegeven. 

Limit order 
Je koopt iets voor de maximumprijs (of vekoopt voor de minimumprijs) die je opgeeft. Als het huidige aanbod jouw order niet kan vervullen, dan wacht jouw
order in het orderboek totdat dit wel het geval is. 

Liquiditeit 
Hoeveel vraag en aanbod er is. Als de liquiditeit hoog is, dan kunnen grote hoeveelheden worden gekocht en verkocht zonder dat de prijs veel beweegt, omdat er genoeg vraag en aanbod is. 

Long 
Als je long gaat, dan profiteer je van een stijgende prijs. Dit kan door een munt te kopen, of een derivaat dat in waarde stijgt als de munt in waarde stijgt. 

Margin trading 
Handelen met een hefboom. Je geeft kapitaal als onderpand. Dat ben je kwijt als de koers teveel de verkeerde kant op gaat. Erg risicovol bij grote volatiliteit. 

Market cap 
De totale waarde van alle tokens of munten van een bepaald project die op dit moment in omloop zijn. De market cap is een belangrijk middel om te bepalen of een project onder- of overgewaardeerd is. Vergelijk altijd de market cap van projecten, nooit de waarde van één eenheid van de munt. 

Market order 
Je koopt of verkoopt iets voor de prijs waarvoor het op dit moment verhandeld wordt. 

Masternode 
Een masternode is een bijzondere deelnemer in het netwerk en mag bijzondere functies uitvoeren, zoals voting en privacy transactions. De eigenaar moet een groot kapitaal vastzetten om een masternode te mogen zijn, en in ruil daarvoor krijgt hij een deel van de block rewards. Er zijn overeenkomsten met proof-of-stake, maar niet elk PoS-netwerk heeft masternodes en andersom. 

Maximum supply 
Het totale aantal munten of tokens dat ooit gemaakt zal worden. Bij een blockchain ligt dit aantal vast in de code van de blockchain en kan niet worden gewijzigd. 

Mining 
Een blockchain op basis van proof-of-work heeft miners nodig om de transacties te controleren en bevestigen. Ze bundelen nieuwe transacties in een nieuw block dat voldoet aan de huidige moeilijkheidsgraad. Miners krijgen als beloning daarvoor wat nieuwe munten. Vandaar de referentie aan het "minen" van goud. 

Mining pool 
Bij veel blockchains duurt het lang voordat een individuele miner een block vindt, en de bijbehorende beloning krijgt. Soms wel weken of maanden. Veel miners werken samen in een pool. Iedereen doet een stukje werk, en de opbrengsten worden gedeeld. 

Mining rig 
Een computer die speciaal gebouwd is voor mining van cryptovaluta. Het ontwerp is geoptimaliseerd op koeling en energieverbruik. 

Moon 
To the moon. Een munt of token gaat enorm in waarde stijgen. 

Node 
Deelnemer aan het netwerk. Controleert en bevestigt transacties. Er zijn veel deelnemers nodig om ervoor te zorgen dat niemand het alleen voor het zeggen heeft. 

Orderboek 
De verzameling van alle koop- en verkoopopdrachten die op een bepaalde exchange zijn gegeven. Je kunt het orderboek vaak inzien en daardoor een beeld krijgen bij welke koers er vraag en aanbod is. 

Permissionless 
Veel blockchains zijn permissionless. Iedereen kan deelnemen aan het netwerk en de inhoud van de hele blockchain inzien en controleren. Er is geen toestemming nodig van een centrale autoriteit. Regulatie en censuur is daardoor lastiger. 

Presale 
Een beperkte voorverkoop van een munt, voorafgaand aan de ICO. Hiermee wordt de interesse gepeild en geverifieerd of de prijsstelling goed is. De presale is soms besloten of op uitnodiging, en vaak met een flinke korting. 

Private key 
De geheime sleutel die hoort bij een publieke sleutel (public key). Hiermee kan je gegevens versleutelen of ondertekenen, bijvoorbeeld transacties. Iedereen kan vervolgens met de public key controleren dat jij die hebt ondertekend zonder jouw private key te kennen. 

Proof-of-stake 
Een manier om verschillende deelnemers aan een blockchain-netwerk samen transacties te laten controleren en bevestigen. Als ze wat van hun munten voor bepaalde tijd vastzetten, mogen ze stemmen over de geldigheid van een block. In ruil daarvoor krijgen ze een beloning. 

Proof-of-work 
Een manier om verschillende deelnemers aan een blockchain-netwerk samen transacties te laten controleren en bevestigen. Allemaal zoeken ze een oplossing die aan een bepaalde hoge norm moet voldoen. De eerste die dat bewijs (proof-of-work) kan leveren, krijgt de beloning. Het zoeken naar die oplossing heet mining. 

Public key 
De publieke sleutel die hoort bij een geheime sleutel (private key). Hiermee kan iedereen controleren dat jij iets hebt versleuteld of ondertekend, zonder je geheime sleutel te kennen. 

Pump and dump 
Het kunstmatig opdrijven van de prijs door met z'n allen te kopen en daarna kunstmatig laten crashen van de prijs door met z'n allen te verkopen. De mensen die als eerste weten dat er een pump and dump komt, verdienen het meest. 

P2P
Een peer-to-peer-netwerk is een systeem dat zich gedraagt als een georganiseerd collectief waarin individuele systemen direct met elkaar communiceren, in plaats van via een centrale server. In het geval van Bitcoin is het netwerk zó georganiseerd, dat elke gebruiker de transacties waar hij weet van heeft uitzendt naar alle andere gebruikers. Een belangrijke eigenschap van deze inrichting: er is geen bank of andere derde partij nodig.

Rekt 
Wrecked, oftewel gesloopt. De waarde van je munt na een slechte transactie. Of de waarde van je portfolio na een marktcrash. Of de waarde van een project na een enorme koersval. 

Roadmap 
Een document waarin de plannen voor de komende periode zo concreet mogelijk beschreven worden. Vaak worden de plannen op een tijdlijn geplaatst. Bij een goede roadmap zijn de plannen in de nabije toekomst heel concreet en meetbaar, en verder in de toekomst wat abstracter. 

Satoshi Nakamoto 
De maker van Bitcoin. Waarschijnlijk niet bestaand maar een pseudoniem voor een onbekend persoon of groep van personen. 

Sats 
De kleinste eenheid waarin bitcoin verhandeld wordt is de satoshi. Het is 1/100.000.000-ste van een bitcoin, oftewel 0.00000001 BTC. Kleine altcoins worden vaak geprijsd in sats. 

Scam 
Oplichting. In de nog ongereguleerde en grillige crypto-wereld proberen mensen geld te verdienen door anderen op te lichten. Bijvoorbeeld met nep-ICO's of gekopieerde blockchains. Een nepmunt wordt ook wel scamcoin genoemd. 

SegWit 
Een wijziging in de code van bitcoin die zorgt voor meer veiligheid en meer capaciteit. Een voorwaarde voor het lightning network. 

Sell wall 
De meeste orderboeken van exchanges bevatten een zogenaamde 'depth chart'. Daar zie je een grafische representatie van de huidige koop- en verkooporders. Een sell wall is de representatie van een grote verkooporder die wacht om gevuld te worden. Vaak is zo'n order zichtbaar als een verticale lijn - de sell wall. 

Sharding 
Een manier om blockchains schaalbaar te maken. Van origine bevatten nodes binnen een blockchain een kopie van de complete blockchain. Door gebruik te maken van sharding is het mogelijk om een deel van de blockchain op een node op te slaan. Daardoor neemt de snelheid van het netwerk toe. 

Shilling 
Shill a project. Een project aanbevelen. Vaak gebruikt door ervaren handelaren met veel volgers. 

Shitcoin 
Een munt of token met (nog) geen duidelijke functie of waarde. De koers is dus volledig gebaseerd op speculatie. 

Short 
Als je short gaat, dan profiteer je van een dalende prijs. Dit kan door een derivaat te kopen dat in waarde stijgt als de munt in waarde daalt. 

Smart contract 
Een programmeerbaar address. Als daar geld heen gestuurd wordt, dan wordt de code uitgevoerd om te bepalen wat ermee moet gebeuren. Bijvoorbeeld verdelen over andere adressen of een aantal tokens teruggeven. 

Soft cap 
Het minimale bedrag dat men met de ICO wil ophalen. Als dit bereikt wordt, dan is de ICO een succes. Als de opbrengst lager is dan dit bedrag, dan wordt een project soms geannuleerd, en krijgt iedereen zijn inleg terug. Onverkochte tokens worden vaak vernietigd (token burn) 

Soft fork 
Bij een soft fork worden de regels binnen de blockchain aangescherpt. Er wordt dan minder toegelaten dan ervoor. De aangescherpte regels zijn echter compatibel met de regels die ervoor actief waren. Daarom is een splitsing van de blockchain niet nodig (zoals bij een reguliere (hard) fork). 

Solidity 
De meest gebruikte programmeertaal voor smart contracts voor Ethereum. 

Spec mining 
Speculative mining. Het minen van een munt die (nog) weinig waarde heeft of zelfs nog niet verhandelbaar is, in de verwachting dat die in de toekomst veel waard gaat worden. 

Stable coin 
Met stable coins wordt doorgaans cryptogeld bedoeld met een lage volatiliteit. Daarmee wordt bedoeld dat de koers relatief stabiel is; de mate van beweeglijkheid is laag. De meest stabiele munt om mee te handelen is op het moment van schrijven Tether (USDT). 

Technische analyse 
De beweging van de koers is het gevolg van vraag en aanbod. Die zijn het gevolg van de emoties en verwachtingen van de kopers en verkopers. En dat blijkt bepaalde patronen te volgen. Onderzoek wat er gebeurd is met de koers, en je kunt misschien voorspellen wat er gaat gebeuren. 

Token 
De termen "token" en "coin" worden vaak door elkaar gebruikt. In de praktijk heeft een token vaak een heel specifieke functie binnen een specifieke toepassing.
Ook heeft een token vaak geen eigen blockchain, maar leeft dan bijvoorbeeld op de blockchain van Ethereum, NEO of Waves. 

Token burn 
Als een token uit roulatie gehaald wordt, of vernietigd wordt, dan wordt die "verbrand". Dat verkleint het aantal tokens dat in omloop is, de tokens worden schaarser, en dat laat de prijs vaak stijgen. 

Total supply 
Het totale aantal munten of tokens dat op dit moment gemaakt is. Een deel ervan kan gereserveerd of vastgehouden zijn tot een bepaald moment in de toekomst, en is dus nog niet in omloop. Niet in omloop gebrachte munten of tokens tellen mee in de total supply, maar niet in de circulating supply. Munten of tokens die nog niet gemaakt zijn, tellen niet mee in de total supply, wel in de maximum supply. 

Vitalik Buterin 
De maker van Ethereum 

Volatiliteit 
De beweeglijkheid van een koers. De volatiliteit is vaak hoger als er onrust is of als de koers snel daalt. Ook als er weinig gehandeld wordt, dan is de volatiliteit hoger omdat een relatief kleine aankoop of verkoop al invloed heeft op de koers. 

Wallet 
De portemonnee voor cryptomunten en -tokens. Er zijn veel verschillende soorten. Voor één of meerdere soorten munten. Met één of meerdere adressen. In de vorm van een USB-stick of als software. 

Wei 
De kleinste eenheid van ETH. 1 ETH = 10^18 = 1.000.000.000.000.000.000 wei. 

Whale 
Iemand of een partij met veel geld of coins die daardoor invloed kan uitoefenen op de koers. 

Whitelist 
Bij sommige ICO's moet je je van tevoren aanmelden om mee te mogen doen. Je laat je dan op de whitelist zetten. 

Whitepaper
Een document waarin de filosofie, doelen, technologie en mensen van een project worden beschreven. Belangrijk voor fundamentele analyse. Bij een goed project lees je hierin waarom het project waardevol en kansrijk is.

51% attack 
Als één persoon of entiteit meer dan de helft van het netwerk in handen heeft, dan kan deze in z'n eentje consensus bereiken over wat er is gebeurd, en daardoor transacties verzinnen.